Ikke så knotete som det en gang var

Å beregne et lån er ikke så knotete som det en gang var. Mange banker og finansnettsider online tilbyr hva som kalles lånekalkulatorer. Her kan du se hvor mye ulike lån vil koste deg per måned, om din finansielle situasjon tillater lån, og hva renten mest sannsynlig vil bli. Her fyller du inn verdier og detaljer om livssituasjonen og personlige økonomi som inntekt, størrelse på familie, månedlige utgifter, forsikringer og eventuelle andre lån og/eller utestående gjeld.

Her er det en forutsetning at du har gjort det nødvendige forarbeidet og faktisk har denne informasjonen tilgjengelig. Etterhvert vil det også bli aktuelt med nødvendig dokumentasjon som viser til og bekrefter din økonomiske situasjon. I låneevnekalkulatoren er det imidlertid bare å fylle inn verdiene. Deretter får du en vurdering av din betalingsevne som eventuell lånetaker basert på verdiene du har fylt inn og på verdiene og satsene i dagens økonomiske klima. En lånekalkulator et flott alternativ som er uforpliktende og gratis. Husk likevel at satsene og verdiene du får tilbake som svar er veiledende og bør betraktes som midlertidige verdier. De endelige betingelsene i et lån med lav rente bestemmes gjennom forhandlinger med banken og bankens vurdering av din nedbetalingsevne.