Forbrukslånet til inkasso

Skulle du få problemer med å nedbetale lånet til avtalt tid, eller om din økonomiske situasjon skulle endre seg slik at du ikke lenger har betalingsevne til å innfri det månedlige beløpet, vil man mest sannsynlig bli møtt med inkasso fra banken.

Hvis forbrukslånet ditt har havnet til inkasso, er dette et tegn på at man har vist mangel på handlings- og betalingsvilje. Inkasso kommer som et krav på at du ikke har betalt det du skylder, men det er viktig å ikke få panikk. Det er enda ikke for sent å handle. Hvis grunnen til at du ikke kan betale ned forbrukslånet ditt er manglende betalingsevne, må man prøve seg på forhandling med banken og komme til enighet om en midlertidig endring i nedbetalingsrammene.

Ta kontakt med banken som har utstedt lånet ditt, og fortell om din økonomiske situasjon og hvordan den har endret seg til det punktet hvor avtalte nedbetalingsrammer ikke lenger er en holdbar mulighet. Banken vil sannsynligvis være behjelpelig med å formidle en ny betalingsordning, der du for eksempel bare betaler rentekostnadene i en periode fremover, til din økonomiske situasjon har fått balansert seg. Det vil være lurt å betale ned så mye som du makter for å vise banken at du fremdeles er en seriøs lånetaker.

Ikke så knotete som det en gang var

Å beregne et lån er ikke så knotete som det en gang var. Mange banker og finansnettsider online tilbyr hva som kalles lånekalkulatorer. Her kan du se hvor mye ulike lån vil koste deg per måned, om din finansielle situasjon tillater lån, og hva renten mest sannsynlig vil bli. Her fyller du inn verdier og detaljer om livssituasjonen og personlige økonomi som inntekt, størrelse på familie, månedlige utgifter, forsikringer og eventuelle andre lån og/eller utestående gjeld.

Her er det en forutsetning at du har gjort det nødvendige forarbeidet og faktisk har denne informasjonen tilgjengelig. Etterhvert vil det også bli aktuelt med nødvendig dokumentasjon som viser til og bekrefter din økonomiske situasjon. I låneevnekalkulatoren er det imidlertid bare å fylle inn verdiene. Deretter får du en vurdering av din betalingsevne som eventuell lånetaker basert på verdiene du har fylt inn og på verdiene og satsene i dagens økonomiske klima. En lånekalkulator et flott alternativ som er uforpliktende og gratis. Husk likevel at satsene og verdiene du får tilbake som svar er veiledende og bør betraktes som midlertidige verdier. De endelige betingelsene i et lån med lav rente bestemmes gjennom forhandlinger med banken og bankens vurdering av din nedbetalingsevne.